woensdag 8 maart 2017

Womed Award 2017

8 March 2017

Queen Mathilde handed out the Womed Award at the KBC Auditorium in Brussels to Adinda De Raedt and Froya Deryckere of mother & child fashion label "Froy & Dind".


With the nominees in the category "Big Promises"


She also handed out the bi-annual "Womed Award South" to Gloria Ambrosio from El Salvador.

Mathilde pronounced a speech in Dutch and in Spanish.
Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Vrouw én brengen we tevens hulde aan het vrouwelijk ondernemerschap. Een symbolische gelegenheid om de aandacht te vestigen op de ongelijkheden die nog steeds bestaan tussen man en vrouw, ook op het vlak van ondernemerschap


Deze positieve waardering van de status van de vrouw wordt uitdrukkelijk gedragen door de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.


Zowel in het Noorden als in het Zuiden is vrouwelijk ondernemerschap een belangrijke hefboom voor ontwikkeling, in het bijzonder voor duurzame ontwikkeling. De economische rol van de vrouw wordt terecht steeds beter erkend en aangemoedigd.

Naarmate ook de mentaliteit van de mannen in die zin evolueert, zal deze harmonische complementariteit tussen man en vrouw bijdragen aan welvaart en welzijn. 


Quiero expresarles mi inmenso orgullo al poder saludar, en estos momentos, a las tres finalistas que acaban de llegar de El Salvador. Sean ustedes bienvenidas y permìtanme que les traslade mi felicitaciòn màs sincera.

Ustedes son un sìmbolo de esperanza verdadera y un ejemplo para sus familias, para sus comunidades y para todos nosotros.

Estoy plenamente convencida de que este premio es, por un lado, reconocimiento a una trayectoria ejemplar y, por otro, acicate para hacer frente a un futuro en que deben confiar plenamente en sus capacidades para afrontarlo.

La confianza en esas capacidades es el ingrediente indispensable para su desarollo personal y para el de sus comunidades.


De verhalen van de drie genomineerden uit het Zuiden leren ons dat ze het niet altijd gemakkelijk hebben gehad. Hun leergierigheid en hun volharding, maar ook de steun die ze bij de opleiding genoten, hebben tot resultaten geleid die we vandaag bekronen. Deze inzet levert hun een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen op en zal voor vele anderen een sterke aanmoediging betekenen.

Dit heb ik eveneens persoonlijk kunnen vaststellen bij een recent bezoek aan de zuidelijke provincie Saravan in Laos. Ook hier is de vrouw een belangrijke economische motor, niet alleen binnen de familie en de gemeenschap, maar ook voor de duurzame ontwikkeling van haar land.


Ook hier moeten inspanningen voortgezet worden om het vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen. Want ook bij ons bestaan er nog steeds hindernissen die het initiatief ontmoedigen.

Ik denk aan het broze evenwicht tussen werk en privéleven; vaak is er, bijvoorbeeld, te weinig tijd voor netwerking; ik denk ook aan de toegang tot financiering die niet altijd evident is … aangezien vrouwen een hoger risico zouden inhouden. Sommige stereotiepe ideeën houden inderdaad nog hardnekkig stand. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Popular Posts