dinsdag 17 april 2018

Governors Lunch + We,The Future?!

17 April 2018

King Philippe & queen Mathilde hosted a lunch for the governors of the Belgian provinces, at the royal palace in Brussels.


In the evening, queen Mathilde attended a meeting on sustainable development, organized by university students of KU Leuven at 30CC in Leuven.

Hundreds of students from various Belgian universities came together to discuss the role academics can play in enhancing the implementation of the SDGs worldwide.

The queen gave a speech in Dutch & French, and asked the students to repeat this initiative annually.


"De voorbije jaren sprak ik regelmatig met jongeren, met leerlingen én met studenten. Uit deze dialoog heb ik altijd veel geleerd. (...) Wat mij steeds treft, is de positieve ingesteldheid van velen onder hen, zelfs indien de toekomst soms onzeker lijkt. Opvallend is ook het streven van jonge mensen om een deel te zijn van de oplossing."


"We zijn met zijn allen onderweg in een boeiende onderneming die een innovatief denken vraagt van de burger. Het is niet alleen noodzakelijk, maar eveneens heel bemoedigend dat ook de student zijn en haar stem laat horen. (...) Onze zekerheden zijn niet langer meer evident. We moeten daarom veerkracht ontwikkelen en opportuniteiten benutten."


"Bien sûr, il n’est pas possible d’oeuvrer aux 17 objectifs avec la même intensité ni de les réaliser tous simultanément. (...) Tezelfdertijd vraag ik aandacht voor kwetsbare personen, voor jonge meisjes en vrouwen, voor personen met een handicap, voor het welzijn van het kind. Zo moeten de gevolgen van een gewapend conflict voor vrouwen en kinderen ons blijven verontrusten. Verder dient de economische rol van de vrouw meer aandacht te krijgen."


"Vaak wijs ik nog op de problemen inzake geestelijke gezondheid, waarmee we in groeiende mate worden geconfronteerd. Cognitieve achterstand wegens ondervoeding, of nog het toenemend aantal depressies en burn-outs in onze welvaartstaat, mogen we niet onderschatten, als we willen vermijden dat ze een zware hypotheek leggen op onze ontwikkeling. Opvoeding, kwaliteitsonderwijs en bekwame leerkrachten, zijn voor mij van wezenlijk belang voor de toekomst van onze samenleving. Het zijn de hoekstenen voor maatschappij-opbouw."


"U bent de stakeholders bij uitstek. Uw engagement is cruciaal. U bent onze krachten van vandaag en onze leiders van morgen. You are the future, our future."


"(...) Daarom veroorloof ik me u uit te dagen om dergelijk momentum jaarlijks te herhalen en ervoor te zorgen dat het initiatief van de KULeuven een vervolg zou krijgen op een andere campus van het land. En wie weet zullen buitenlandse academische instellingen zich hierbij aansluiten, of op hun beurt als gastheer optreden, om aan de Universitas haar volle betekenis en uitstraling te geven."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Popular Posts